YÖNETİM KURULU
No Görevi Adı Soyadı Fotoğraf
1 Başkan Prof.Dr.Fatih YILMAZ fatih yılmaz
2 Gn. Sekreter Dr.Murat CEYHAN
3 Başkan Yrd Erdoğan BÜYÜKMENEKŞE
4 Üye Nazım HİKMET
5 Başkan Yrd Prof.Dr.Kerem SARIOĞLU
6 Üye Nazım ÖZ
7 Muhasebe Sayman Hüseyin TURNA
8 Başkan Yrd Prof Dr.Sudi APAK
9 Üye Prof Dr.Metin SAĞMANLI
10 Üye Prof.Dr. Serhat YANIK
11 Üye  Dr. Öğr . Üyesi Ali Altuğ BİÇER
12 Üye Doç. Dr. Hakan TAŞTAN
13 Üye Leyla ÖZBAY
14 Üye Ahmet KARTAL
15  İ.Serkan  GEZMİŞ

 

Açıklamalarımız 3.kişilere konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Derneğimiz, işbu doküman ve yorumların içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk üstlenmez. 3.kişiler her hangi bir hak talebinde bulunamaz.