YÖNETİM KURULU
No Görevi Adı Soyadı Fotoğraf
1 Başkan Arif AYTULUN arif aytulun
2 Bşk. Yrd. Prof.Dr.Fatih YILMAZ fatih yılmaz
3 Gn. Sekreter Dr.Murat CEYHAN
4 Başkan Yrd Erdoğan BÜYÜKMENEKŞE
5 Üye Nazım HİKMET
6 Başkan Yrd Prof.Dr.Kerem SARIOĞLU
7 Üye Nazım ÖZ
8 Muhasebe Hüseyin TURNA
9 Başkan Yrd Prof Dr.Sudi APAK
10 Üye Prof Dr.Metin SAĞMANLI
11 Üye Prof.Dr. Serhat YANIK
12 Üye Yrd. Doç. Dr. Ali Altuğ BİÇER
13 Üye Doç. Dr. Hakan TAŞTAN
14 Üye Leyla ÖZBAY
15 Üye Ahmet KARTAL

 

Açıklamalarımız 3.kişilere konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Derneğimiz, işbu doküman ve yorumların içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk üstlenmez. 3.kişiler her hangi bir hak talebinde bulunamaz.