ÜYE LİSTESİ
Üye Numarası Ad Soyad Üyelik Tipi
1 Prof. Dr. Osman Fikret ARKUN VEFAT
2 İsmail  OTAR VEFAT
3 Prof. İsmet ALKAN VEFAT
4 Recep  AYDIN VEFAT
5 Zihni  BAYO VEFAT
6 Sadık  BİGAT VEFAT
7 Nihat   KİVER VEFAT
8 Rasim  SAYDAR VEFAT
9 Prof. Cevat  YÜCESOY VEFAT
10 Ulvi   YENAL VEFAT
11 Celal   ATASOY VEFAT
12 Faruk   ALRONA VEFAT
13 Abdullah AKER VEFAT
14 Cemil PARMAN VEFAT
15 Ali ALAYBEK VEFAT
16 Rakım ENÇ VEFAT
17 Sadrettin  TOSBİ VEFAT
18 Kemal  ÖZAYDIN VEFAT
19 Saim  ALTACA VEFAT
20 Lütfü  TÜMEN VEFAT
21 İhsan MUŞKARA VEFAT
22 Cengiz   ERKANLI VEFAT
23 Bedii YAZICI VEFAT
24 Nail  Esin VEFAT
25 Gazanfer   TUĞLU VEFAT
26 Faik  SOMER VEFAT
27 Abdülkadir Baki  BİLİNER VEFAT
28 Celal ÖZİZ VEFAT
29 Recai   BİLGİN VEFAT
30 Nevzat  SAYINER VEFAT
31 Bedir  ARIKÖK VEFAT
32 Ferhan   ÖZGEN VEFAT
33 Mehmet Ali  AKBAY VEFAT
34 Zeki  TAMER VEFAT
35 Kamuran  KUTLAY VEFAT
36 Zeki  ZEYBEKOĞLU VEFAT
37 Beki  BÜYÜKARKIN VEFAT
38 Hikmet Sadık SONAY VEFAT
39 Muhlis  ETE  VEFAT
40 Talat   DOĞAN VEFAT
41 Ömer Zühtü  TERZİOĞLU VEFAT
42 Ekrem Celal  BARLAS VEFAT
43 Selahattin  İDEMEN VEFAT
44 Naifz ERMAN VEFAT
45 İsrati   PAPAHRİSTO VEFAT
46 Selahattin ÖNGÜL VEFAT
47 İlhami   GÜNDÜZ VEFAT
48 Tevhit  NECAR VEFAT
49 Ahmet Hulusi  AKBAY VEFAT
50 Şahap  ÖZMEN VEFAT
51 Sedat Ferit  TUNCAY VEFAT
52 Ulvi  TÜMEN VEFAT
53 Kazım  YURDAKUL VEFAT
54 İbrahim  SEVAL VEFAT
55 Sait  ÇELEBİ VEFAT
56 Şevket  ÖZLÜ VEFAT
57 Fikret  GÜRBÜZ VEFAT
58 İbrahim AYKAÇ VEFAT
59 Fuat  SOMAY VEFAT
60 Mukip Cevdet  KUTADGU VEFAT
61 Prof Dr. İsmail  ÖZARSLAN VEFAT
62 M. Rauf  EVGİN  VEFAT
63 İsmail  KARACIK VEFAT
64 Siret  YAMANSAVAŞÇILAR VEFAT
65 Sadık  TANRIÖVER VEFAT
66 Atilla  TANGİRŞENK VEFAT
67 Sadık KEMİK VEFAT
68 Zeka   BAŞARAN VEFAT
69 Saim  TUNALI VEFAT
70 A. Nurettin  SOMER VEFAT
71 Hanefi   ULUTEKİN VEFAT
72 Tacettin  YURDAKOŞ VEFAT
73 D. Naci  YENERSOY VEFAT
74 Ali Nezih  GÖKER VEFAT
75 Nazım  OĞUZ VEFAT
76 Erdoğan  ÇEVİKER VEFAT
77 Şinasi  DENKTAŞ VEFAT
78 Faruk  TARKAN VEFAT
79 İhsan Mesut   ERİŞAN VEFAT
80 Rüçhan  SAYILGAN VEFAT
81 Hikmet  ÖLÇER SMMM S.
82 Vecdi  AKSOY VEFAT
83 Osman Muammer   KOCAOĞLU VEFAT
84 Jirayir  SIVACIYAN VEFAT
85 Osman Süleyman  ŞANLI VEFAT
86 Saim AYBAR VEFAT
87 Recep  TURGAY VEFAT
88 Giyas   AKDENİZ VEFAT
89 İ. Hakkı  ERİŞEN VEFAT
90 A. Hamdi  GÖYMEN VEFAT
91 Tahir  SARUCAN VEFAT
92 Fikret Şevki  BULUT SMMM-EMEKLİ
93 Vural   VURALDAR VEFAT
94 Orhan  BAYÜLKEN VEFAT
95 Kemal   KARADENİZLİ VEFAT
96 Prof. Dr. Mehmet OLUÇ VEFAT
97 Sungur   ALAYBEY VEFAT
98 Hayri  ÇETİN VEFAT
99 Prof. Dr. Zeyyat  HATİPOĞLU ÖĞRETİM ÜYESİ
100 Ekrem  ÖZELNAS VEFAT
101 Edip   EĞİ VEFAT
102 Necati  ÖNCÜ VEFAT
103 Prof Fikret  ÖCAL YMM B.
104 Prof. Dr. Kenan   ERKURAL  VEFAT
105 Sedat  SAĞLAM VEFAT
106 Adnan   SUNER VEFAT
107 Prof. Dr. Feridun  Özgür VEFAT
108 Prof Dr. Kemal  TOSUN VEFAT
109 Özdemir   AYER SMMM B.
110 Engin BAŞAR SMMM S.
111 Bülent  ÇORAPÇI ÜYE
112 Özcan  ÖZENBEY ÜYE
113 Erdoğan   ÖZAKANAR ÜYE
114 Yetvart  KOVAN YMM S.
115 Faut   ERGİNER AYRILMIŞ
116 Kemal T TUNÇATAY AYRILMIŞ
117 Sebahattin  SERTOĞLU AYRILMIŞ
118 Alpa  ARTUNER VEFAT
119 Prof. Dr. Kamuran   PEKİNER ÖĞRETİM ÜYESİ
120 Prof. Dr. Mustafa Aydın AYSAN ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM
121 Hacik  BARSAMOĞLU ÜYE
122 Haydar CEBECİ ÜYE
123 Necdet  SARDAĞ ÜYE
124 Eşref  SÜMER VEFAT
125 Selahattin ÖZER ÜYE
126 Hasan  GÜNGÖR VEFAT
127 Şeyda  AKAR ÜYE
128 Asil  GEZEN ÜYE
129 Prof. Dr. Tayfur  TARHAN VEFAT
130 Hasan   PAK YMM B.
131 Prof. Dr. Mehmet  YAZICI ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM
132 Siret  GÖZALAN ÜYE
133 Yako Jak   KARİDİ ÜYE
134 Turgut  İÇTEN ÜYE
135 Tahsin Seza  MANİZADE  ÜYE
136 Dr. Daim  DEMİRCAN  SMMM B.
137 Nurettin  EKŞİOĞLU EMEKLİ
138 Metin   DEMİRAĞ ÜYE
139 Mithat  CİMMAN ÜYE
140 Orhan  SUNDER ÜYE
141 M. Nazım ÖRGE  ÜYE
142 Necmi  SÜREL ÜYE
143 Atilla  DOĞRUER ÜYE
144 Prof. Dr. Oktay  GÜVEMLİ ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM
145 Oktay  ÜSTÜNGÖR ÜYE
146 Ahmet BİBEREKEN ÜYE
147 Nedim HAMZA SMMM S.
148 Gültekin  ÖNGÜN ÜYE
149 Sebahattin KARAZİNCİR ÜYE
150 Fikret BAYDUR ÜYE
151 Mahir   ATAMAN ÜYE
152 İhsan  SOYLUOĞLU ÜYE
153 Şükrü Kaya AKTARI EMEKLİ
154 Ahmet ALEV ÜYE
155 M. Seyfullah  ORUÇ ÜYE
156 Aykut BASKIN ÜYE
157 Ali  RAZAK ÜYE
158 Emin  TAŞÇI YMM
159 Doç. Dr. Macit İNCE  ÖĞRETİM ÜYESİ
160 Fikret  SUNGAR VEFAT
161 Yaşar  OREL ÜYE
162 Hazer   BALER ÜYE
163 A. İzzet  KİMYACI ÜYE
164 Necdet  KUTLUKAN YMM S.
165 Kemal  USTEL ÜYE
166 Robert Antony Newbery ÜYE
167 Cemal Sami  YÜCEL ÜYE
168 Muzaffer  KURDOĞLU ÜYE
169 H. Cahit  EREN ÜYE
170 Boğos  BARSAMOĞLU ÜYE
171 Hikmet Sadık SONAY VEFAT
172 Lütü  TÖZGE ÜYE
173 Ercüment   ÜNVER İSTİFA
174 Mehmet Ali AKYOL SMMM S.
175 Oğuz Fikret   AKÖZER SMMM S.
176 Osman ERTÖRER SMMM S.
177 Kemal  BUYURUR SMMM S.
178 Mazhar HİÇŞAŞMAZ ÜYE
179 Erol  DENERİ ÜYE
180 Mustafa  BÜYÜK ÜYE
181 Celal KARPAT ÜYE
182 Kazım  BETİN ÜYE
183 Yaşar DOĞANER SMMM S.
184 Tayfur  ORAL VEFAT
185 Ö. Faruk  İPEKOĞLU ÜYE
186 Abdullah  TEKEŞ EMEKLİ
187 Engin  GÜREL SMMM B.
188 M. Ertuğrul ONAR ÜYE
189 Nuray  DİKMEN ÜYE
190 Fehmi GÜLAY ÜYE
191 Sabuh  ÇOLAKYAN SMMM S.
192 Erdoğan   AKGÖNÜL  SMMM B.
193 M. Burhanettin   ARDUMAN ÜYE
194 Tahsin  İNAL SMMM S.
195 Mustafa PAK SMMM S.
196 Hüseyin   DOĞANER SMMM S.
197 H. İbrahim  ÇORABATIR ÜYE
198 Mahmut Celal BİLAL SMMM S.
199 Necdet   ÖZSEZGİN YMM S.
200 Ayla   SIRT SMMM S.
201 Tuncer ÇITAKOĞLU SMMM S.
202 Kaya BURÇER SMMM S.
203 M. Oktay  ERGİN ÜYE
204 Tevfik ARIBURNU SMMM S.
205 Mehmet   AKŞİT ÜYE
206 Naim BAŞAR YMM S.
207 Prof. Dr. Cevat  SARIKAMIŞ ÖĞRETİM ÜYESİ
208 Feyyami  ÇAKIROĞLU ÖĞRETİM ÜYESİ
209 Mehmet İlhan  YEŞİL ÜYE
210 A. Azmi İPEK ÜYE
211 Dener  YÜCEL ÜYE
212 Erdoğan  GÜNGÖR ÜYE
213 Zihni  KABİLİ  SMMM S.
214 Hakkı Musa  BALLI ÜYE
215 Ümran  GÜMÜŞÇAPA SMMM S.
216 İbrahim PEYMAN SMMM S.
217 Sadık ÖÇELİK  ÜYE
218 Mustafa Nejat  GİRGİN ÜYE
219 Melih  TÜMER ÜYE
220 Necdet DURAKBAŞA  EMEKLİ
221 Alp  GÜRUZ ÜYE
222 M. Erol EVGİN  VEFAT
223 Tuna  UÇANSU ÜYE
224 Ahmet   KESKİNOĞLU İSTİFA
225 Artin  ÇAKIR ÜYE
226 Nevzat HAZNEDAROĞLU ÜYE
227 Saffet ÖZBAY ÜYE
228 Vuran  ARIKAN VEFAT
229 Erkan  İÇKAN ÜYE
230 Prof.Dr. Türkan  ARIKAN ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM
231 Süleyman KANAT SMMM S.
232 Mithat  TUYGUN EMEKLİ
233 Önder Agah ÇITAK SMMM S.
234 Hadi  HÜSMAN ÜYE
235 Mustafa   ILGAZ ÜYE
236 Adnan  AYLA VEFAT
237 İsmail  KILIÇ SMMM S.
238 Tuncer  GÜCÜMEN EMEKLİ
239 Yekta  OKUR ÜYE
240 Kayahan ÖZER İSTİFA
241 Zeki ÇELİK YILMAZ İSTİFA
242 Selahattin  TEPE ÜYE
243 Prof. Dr. Osman  ALTUĞ ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM
244 Necdet  SÜER ÜYE
245 Yalçın YÜCEL ÜYE
246 İbrahim ÖBEK ÜYE
247 Kamuran  APAYDIN SMMM S.
248 Prof. Dr. Çetin  ŞANLI ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM S.
249 Prof.Dr.Tamer  KOÇEL ÖĞRETİM ÜYESİ
250 Cemal ATAÇ  ÜYE
251 Yener  GÜRGÜN ÜYE
252 Kemal Salih  ÖZBAYRAK ÜYE
253 Kemal BİRTAŞ SMMM S.
254 Şahabettin   AKTARI ÜYE
255 Mustafa ALTIOK SMMM S.
256 Mehmet Güneş  TOPSAL SMMM S.
257 Orhan  DEMİRTAŞ ÜYE
258 Gül   Ataman ERDOĞDU ÜYE
259 Ersan ATAOL ÜYE
260 Dr. Veysi  SEVİĞ ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM
261 Mehmet   ÖZGÜR ÜYE
262 Hasan  ÖZER ÜYE
263 Hüsnü  SÖYLER ÜYE
264 Samih ERKİN ÜYE
265 Hasan  AKERDEMİR ÜYE
266 İlhan  Abayban ÜYE
267 Gürzap  KIZILOK VEFAT
268 Güngor  TAMTUNALI ÜYE
269 Cemil   PEHLİVANOĞLU ÜYE
270 Müşerref ÖZ  ÜYE
271 Yavuz  ÖZTEN ÜYE
272 Prof. Dr. Ahmet Hayri   DURMUŞ ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM
273 Bekir  KÜÇÜKÇOLAK SMMM B.
274 Prof. Dr. Ünal BOZKURT ÖĞRETİM ÜYESİ
275 Yalçın  ÖRS ÜYE
276 Nazif  ERSOY ÜYE
277 H. Sami  ÖZDEN ÜYE
278 Prof. Dr. Yücel   ERCAN ÖĞRETİM ÜYESİ
279 Engin  ÖNEL ÜYE
280 S. Uğur  UZUNBEKİROĞLU ÜYE
281 Meral  SEZGİN  ÜYE
282 Turan  TARLAN YMM S.
283 Nazif  ERGİN ÜYE
284 Turhan YURTTAN SMMM S.
285 Sadi   GÖĞDUM  YMM B.
286 Prof. Dr. Çiğdem  SOLAŞ ÖĞRETİM ÜYESİ
287 Prof. Dr. Cengiz  ERDAMAR ÖĞRETİM ÜYESİ
288 Mari  ALEKSANYAN ÜYE
289 Osman  ÇAVUŞOĞLU SMMM S.
290 İbrahim KIVCI SMMM S.
291 Bedii ULUSOĞLU ÜYE
292 Bilal DÖLER ÜYE
293 Rıza Nur  VİDİN  SMMM S.
294 M. Vural   BİLGE  ÜYE
295 Ömer  BUYRUK  ÜYE
296 Atalay   TARLABAŞI SMMM S.
297 İsmet  ÜNKAN VEFAT
298 Özhan EROĞUZ  ÜYE
299 Arman  MANUKYAN SMMM B.
300 Hüseyin Perviz  PUR YMM S.
301 M. Necati BİKE  ÜYE
302 İbrahim  EKİNCİ ÜYE
303 Hasan  GÜMÜŞ SMMM S.
304 Mete  ECEVİT ÜYE
305 H. Çetin  TERİM ÜYE
306 Ömer  KUMLA ÜYE
307 Güzin  ÇAKIR ÜYE
308 İskender   REKKALİ ÜYE
309 Erol   ÖSKEN ÜYE
310 Tacettin  GÜVEN VEFAT
311 Erol ERKUT SMMM B.
312 Yüksel  CİCİBAŞ ÜYE
313 Ateş  FIRAT ÜYE
314 Fahrettin KORAN ÜYE
315 Prof. Dr. Salih  ÖZEL YMM
316 Taylan  TERİM ÜYE
317 O. Yılmaz BUZCU ÜYE
318 Ahmet Aykut  TEZCAN SMMM B.
319 Şakir AKSOY SMMM S.
320 Ahmet MUMCUOĞLU ÜYE
321 A. Kudret  KURAN SMMM B.
322 Beşir  DİRİKOL ÜYE
323 Raşit   YÜCEÇINAR SMMM S.
324 Osman Necati   ARAR VEFAT
325 Fahir  TEZCAN SMMM S.
326 Hüseyin Sami  ÖNCEL SMMM S.
327 Gürkan  ÖCAL ÜYE
328 Celal  GÜNEYLİ EMEKLİ
329 Uğur  ARSLANALP SMMM B.
330 M. Cemalettin  ÖZYOL SMMM S.
331 Erdoğan  GÜNGÖREN ÜYE
332 Prof. Dr. Cudi Tuncer  GÜRSOY ÖĞRETİM ÜYESİ
333 Prof. Dr. Yüksel   Koç YALKIN ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM
334 Prof. Dr. Mustafa Ümit  ŞENESEN ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM
335 Onur   KÖSEOĞLU SMMM S.
336 Çetin ATAKUMAN SMMM S.
337 Ertunç  YÜCEBAŞ ÜYE
338 Emin KUYUMCU ÜYE
339 Türker  ÖZKAN SMMM S.
340 İ. Arda  ÜLGÜR ÜYE
341 Aytek  DOĞ ÜYE
342 Saim  AKKAYA ÜYE
343 Özgen  ÖZGELEN SMMM S.
344 Ayhan   SAVAŞAN ÜYE
345 Mazhar   TILHASLI VEFAT
346 Ergin NENG ÜYE
347 A. Fahrettin   OKCABOL ÜYE
348 M. Rıfat  CEM ÜYE
349 T. Yavuz  İŞBAKAN ÜYE
350 Mustafa  SAY ÜYE
351 Sabahattin  ERİNGEN ÜYE
352 Tanju ONGAN ÜYE
353 Dr. İ. Serdar  KÜÇÜKBERKSUN VEFAT
354 Ömer Faruk  GÜVENÇ SMMM S.
355 H.Günhan  ÖZÇİÇEK ÜYE
356 Feridun GÜZELDOĞU SMMM S.
357 Nevzat  BİLGİÇ ÜYE
358 Öner SUDOĞAN ÜYE
359 İskender   EVRENESOĞLU ÜYE
360 Prof. Dr. Ersin  GÜREDİN ÖĞRETİM ÜYESİ
361 Frof. Dr. Hasan   GÜRBÜZ VEFAT
362 Hilmi  ÜÇÜNCÜ ÜYE
363 Üstün AKMEN ÜYE
364 Macit  KOÇ ÜYE
365 Aykut HALİT YMM S.
366 Metin  DİKKAYA ÜYE
367 Nejat İNSAL ÜYE
368 Azim  ERSOY ÜYE
369 Hasan  ATAY SMMM S.
370 Mehmet SAYARI SMMM S.
371 Nejati  ŞAHİN SMMM S.
372 Şinasi  ÇELİKKOL ÜYE
373 Prof. Dr. Cumhur   FERMAN VEFAT
374 Engin ERDENER ÜYE
375 İbrahim   ERDENER SMMM S.
376 Ertan  ÖZGÜR ÜYE
377 Ünal   ORUÇKAPTAN ÜYE
378 Seyfi  KIRCI ÜYE
379 A. Şuuri   ÖZKAR ÜYE
380 Coşkun BÜKÜLMEZ ÜYE
381 Ersen   ARMAN YMM S.
382 Metin  ŞANLI ÜYE
383 Prof. Dr. Ahmet KIZIL ÖĞRETİM ÜYESİ
384 Prof. Dr. Erol  EREN ÖĞRETİM ÜYESİ
385 Ayhan APAK ÜYE
386 Oğuz  KARAHAN ÜYE
387 Bedrettin  ÖZGÜNEŞ SMMM S.
388 Prof. Dr. Latif   ÇAKICI VEFAT
389 Prof. Dr. Güney  DEVREZ ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM
390 Sevim  MERMERCİ ÜYE
391 Ayten  GÜNER ÜYE
392 Ahmet  KARAOVA SMMM S.
393 M. Çetin UNKAN SMMM S.
394 Ayşe Ayla UNKAN ÜYE
395 Kemal BÖLÜKBAŞI SMMM S.
396 Ö. Abdi   TUNCER SMMM S.
397 Ö. Muzaffer  GÜNEY ÜYE
398 Şerafettin  POYRAZ ÜYE
399 Mutlu İZMEN YMM S.
400 A. Adnan   İNAL ÜYE
401 Tuygun ÖZKARAL ÜYE
402 Prof. Dr. Ümit ATAMAN ÖĞRETİM ÜYESİ
403 Prof. Dr. Ahmet   YÜKSEL ÖĞRETİM ÜYESİ
404 Prof. Dr. Sait SEVGENER ÖĞRETİM ÜYESİ
405 Prof. Dr.Vural  AKARÇAY ÖĞRETİM ÜYESİ
406 Hasan SIRMA ÜYE
407 O. Hilmi  TORGÜL  ÜYE
408 Güneri   AYTOK  ÜYE
409 H. Hüseyin  DOĞAN ÜYE
410 H. İbrahim  AKSOY ÜYE
411 Sadık  OMRAK ÜYE
412 Tunay   BERBER ÜYE
413 Erdoğan  GÜNTEKİN ÜYE
414 Ruknettin  KUMKALE YMM S.
415 Tufan OTUKFALAY ÜYE
416 Uğur ERSEZGİN ÜYE
417 A. Sümer   KÜRKLÜ  ÜYE
418 Masum  TÜRKER YMM S.
419 Metin  SÜDEN SMMM S.
420 Naci POLAT ÜYE
421 Aydın   AHISKA ÜYE
422 M. Zeki  ÇELİKYILMAZ ÜYE
424 Eray   SARAL SMMM S.
425 Turgut  ALTEN ÜYE
426 Cahit  SÜRMELİ  ÜYE
427 Prof. Dr. Tuğrul  TÜFEKÇİOĞLU ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM
428 Prof. Dr. Cengiz PINAR ÖĞRETİM ÜYESİ
429 Prof. Dr. Mehmet Ali  AKTUĞLU EMEKLİ
430 Prof. Dr. Erkut  GÖKTAN ÖĞRETİM ÜYESİ
431 Prof. Dr. Halis  ERTÜRK  ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM
432 Turgut  AYTEKİN   YMM S.
433 Ö. Cevdet SÜMER YMM S.
434 M. Burhan   KARAÇAM SMMM
435 Bahrş  SAVRAN YMM
436 Muammmer   KÖSE ÜYE
437 Prof. Dr. Haluk   ÜNAL ÖĞRETİM ÜYESİ
438 Prof. Dr. Göksel  YÜCEL ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM
439 İ. Nevzat   ESER ÜYE
440 Dr. Doğan  SİNDİREN VEFAT
441 Prof. Dr. Ömer    ESER ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM
442 Prof. Jale Sihay  GÜVEN ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM
443 Mehmey   URAGUN ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM
444 Prof. Dr. Sabri   BEKTÖRE ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM
445 Yüksel Nedim YALÇIN ÜYE
446 Fethi  HİNGİNAR ÜYE
447 Günhan  DEMİRALP VEFAT
448 Nursen ŞENBAK ÜYE
449 Alp  TİRYAKİOĞLU YMM B.
450 Aykut  YAMANUS ÜYE
451 Prof. Dr. M. Selçuk  USLU ÖĞRETİM ÜYESİ
452 Mehmet CANLAR ÖĞRETİM ÜYESİ
453 Rüştü  ERİMEZ  VEFAT
454 Varol  MERTDOĞAN VEFAT
455 Kazım  YÜKSEL ÜYE
456 Prof. Dr. Orhan  SEVİLENGÜL ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM
457 Mevlüt   ÇAĞLAR ÜYE
458 Kırımhan   AKINCI VEFAT
459 Aslan  IŞIK SMMM S.
460 M. Sedat BAYSAL ÜYE
461 Hüsnü   ALPER SMMM S.
462 Faruk  YOLAK SMMM S.
463 Avni  SERTER SMMM S.
464 Hazar  SATIŞ ÜYE
465 Rahmi  YILMAZ YMM S.
466 Hüsamettin   YARIMSAKAL ÜYE
467 Aydın  EKİNCİ  SMMM S.
468 Metin  TEKİRDAĞ ÜYE
469 Nuri  ÜRER SMMM S.
470 Duygu  ERBİL  ÜYE
471 Uğur  ALTINBAŞLI İSTİFA
472 Lütfi KALENDER SMMM S.
473 Hatice  KUNT EMEKLİ
474 Prof. Dr. Mükremin  ALTINTAŞ EMEKLİ
475 A. Cemalettin  TALUM SMMM
476 Bülent  KUNT ÖĞRETİM ÜYESİ
477 Nabi  GÜRUS İSTİFA
478 Selahatin  ERGÜVEN ÜYE
479 Ahmet  GÜLEYÜPOĞLU SMMM S.
480 İsa  GÜNEY SMMM
481 Osman Sabit  CAN ÜYE
482 Erdeniz  ÖZKÖYLÜ ÜYE
483 Mihran ONUR SMMM S.
484 Enver  TEKDOĞAN SMMM S.
485 Muharrem  BATIOĞLU ÜYE
486 E. Leyla  KIYAT YMM S.
487 Nafi  ÖNAL ÜYE
488 Prof. Dr. Alparslan   PEKER ÖĞRETİM ÜYESİ
489 B. Kaya   ÖZBEK YMM S.
490 Müveddet  KALAYCI ÜYE
491 Prof. Dr. Özcan  ÖCAL ÖĞRETİM ÜYESİ
492 Mehmet  ÖCAL SMMM S.
493 Oğuz   SÜLEYMANOĞLU SMMM B.
494 Erçin  ODMAN ÜYE
495 Taner  TONÇOK VEFAT
496 Prof. Dr. Tuğrul   DİRİMTEKİN YMM S.
497 Prof. Dr. Ferruh  ÇÖMLEKÇİ ÖĞRETİM ÜYESİ
498 Prof. Dr.Celalettin  ATAMANALP VEFAT
499 Ali Hikmet  TÜZÜN ÜYE
500 Ahmet Seha SELEK ÖĞRETİM ÜYESİ
501 Prof. Dr. Kamil BÜYÜKMIRZA ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM
502 Prof. Dr. Cengiz AMCAOĞLU ÖĞRETİM ÜYESİ
503 Hasan KARADENİZ ÜYE
504 Prof. Dr. Nergis  TEK ÖĞRETİM ÜYESİ
505 Prof. Dr. Nejat  AKINCI ÖĞRETİM ÜYESİ
506 Prof. Dr. Oya  YILDIRIM ÖĞRETİM ÜYESİ
507 Doç. Dr. Ramazan  ABAY ÖĞRETİM ÜYESİ
508 Osman   OKKA ÜYE
509 Ahmet   DİRİTEKİN  İSTİFA
510 Aziz KALAYCI SMMM B.
511 Tuna  TANER ÖĞRETİM ÜYESİ
512 Sabahattin  YILMAZ ÜYE
513 Adnan  GÖNEN ÜYE
514 Muzaffer  ILTIR ÜYE
515 Hülya BİLGİNOĞLU ÖĞRETİM ÜYESİ
516 A. İhsan  KARACA ÜYE
517 Rüştü  ÇELEBİOĞLU ÜYE
518 Naide TÜREGÜN SMMM B.
519 Doç. Dr. İ. Hakkı  ALBAYRAK ÖĞRETİM ÜYESİ
520 Kenan   KOCABIÇAK YMM S.
521 Tahsin  TÜZCAN  YMM B.
522 Naci  KILIÇ VEFAT
523 Atay PANAYIRCI SMMM S.
524 Arslan   ÖZDEMİR VEFAT
525 Metin   CENGİZ SMMM S.
526 Erkan  BULGU VEFAT
527 Emin  HIZ YMM S.
528 Orhan   GÖNEN SMMM S.
529 Deniz  KİRAZCI SMMM B.
530 Tacettin   İLGEN SMMM S.
531 Orhan  DEMİR SMMM S.
532 Prof. Dr. Nejat  BOZKURT ÖĞRETİM ÜYESİ
533 Hikmet  ÖZKAHRAMAN SMMM S.
534 Osman Nuri  KÖKKILIÇ SMMM S.
535 Hasan BAŞAK SMMM S.
536 Mesut  TANIŞ ÜYE
537 İhsan  DAL SMMM S.
538 Mehmet ŞİRİNCAN VEFAT
539 Atilla  ALTOĞLU SMMM S.
540 Ersin  ŞAHİN YMM B.
541 Mehmet  TÜRKER YMM S.
542 Hasan  YALÇINER ÜYE
543 Rıfat  GENCEL ÜYE
544 Yüksel ALTUNER YMM S.
545 Erdinç  GİRAY ÜYE
546 Hüsnü  ŞENGÖZ YMM S.
547 Faik  ÜNAL ÜYE
548 İhsan   TECİM YMM S.
549 Ömer  DURU ÜYE
550 Necdet GÜLGÜN ÜYE
551 İsmail Reha UZ ÜYE
552 Yüksel  ÖZAY ÜYE
553 Ali Erkut  İPKE ÜYE
554 M. Fethi   AĞALAR ÜYE
555 Selçuk  ALTUN ÜYE
556 Erhan  DUMANLI ÜYE
557 Bülent  ŞENVER ÜYE
558 Nejat YALIM ÜYE
559 A. Cemil KÖKSAL ÜYE
560 Burhan   ARIKER SMMM S.
561 Medet  MURTAZAOĞLU SMMM S.
562 Halil İbrahim  ÇİNTAN SMMM S.
563 M. Erkal  ÇELİKBAŞ İSTİFA
564 Selahattin ÇAKIRSOY SMMM S.
565 Ahmet Server  DUYARLAR ÜYE
566 Humral  TAN SMMM S.
567 Vahap  AKSOYLU SMMM S.
568 Adem UZUNÖMEROĞLU SMMM S.
569 Kemal  YALÇINER SMMM S.
570 Süleyman  BÜYÜKNALBANT SMMM S.
571 Ferruh ÖZGÜÇ YMM S.
572 Nurettin  YELKEN ÜYE
573 Prof.  Dr. Yurdakul ÇALDAĞ ÖĞRETİM ÜYESİ
574 Prof. Dr. Mehmet   SAYARI ÖĞRETİM ÜYESİ
575 Vedat  MORALI ÜYE
576 Ali Rıza  TANSUĞ YMM S.
577 Mustafa SAYIN ÜYE
578 Erol   ÖZTÜRKMEN SMMM B.
579 Reha Sedat  AKŞİT İSTİFA
580 Yrd. Doç. Dr. Nur İrem  NUHOĞLU ÖĞRETİM ÜYESİ
581 M. Suphi  ŞENDOĞAN İSTİFA
582 İsmail Hakkı   ECE SMMM S.
583 H. Engin DEMİRKAN SMMM B.
584 Ahmet  ANDIRMAN SMMM S.
585 Okan İNANÇ YMM S.
586 Yavuz  OTAR SMMM B.
587 Rasim  ÖZKAHRAMAN SMMM S.
588 Atilla  SEZGİN ÜYE
589 Ahmet   KONUK ÜYE
590 İrfan İKİZ YMM B.
591 Ertuğrul   ÇETİNER ÖĞRETİM ÜYESİ
592 Ahmet   BİRİCİK ÜYE
593 Ahmet   POLATHAN ÜYE
594 Cüneyt  ALTEN ÜYE
595 Süeda  ALTEN ÜYE
596 Nuerettin  İNANÇ SMMM S.
597 Ahmet İlkin   ALP SMMM S.
598 Mahmut  KAPLAN ÜYE
599 Turgut  KIZILBUDAK SMMM S.
600 Levent  ÖZMERT SMMM B.
601 Ahmet  COŞAR ÜYE
602 Dr . İsmail DALAY ÜYE
603 Prof. Dr. Remzi  ÖRTEN ÖĞRETİM ÜYESİ
604 Prof. Dr. Nejat  TENKER ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM
605 Prof. Dr. Nalan AKDOĞAN ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM
606 Alparslan  AKTUĞ İSTİFA
607 Erkmen  TARCAN YMM S.
608 İlker  YURDABAĞ ÜYE
609 Mehmet  PEKERKAN EMEKLİ
610 Sadrettin  ÖZTUNÇ ÜYE
611 Yurdakul  SOYLU SMMM S.
612 Özcan  TUNCEL YMM S.
613 Veysel ÇAKIR YMM S.
614 Kasım KIRCALI ÜYE
615 Meksut  KETENCİ ÜYE
616 Ali Rıza  YAVUZ ÜYE
617 Oktay  ÇİFTÇİOĞLU VEFAT
618 Hanefi  ALÇINER SMMM S.
619 Süleyman ASUTAY SMMM B.
620 Mustafa  GÜLENAY ÜYE
621 Hamit  AY SMMM S.
622 Namık MENGÜ SMMM B.
623 Yenal  ÖNCER ÜYE
624 H. Cahit  KAPÇAK ÜYE
625 Mahmut Barlas  BAYTUĞ SMMM-EMEKLİ
626 M.İrfan ALPTEKİN ÜYE
627 Mahmut  ARAS SMMM S.
628 Rasim  TEMİZEL SMMM S.
629 Prof. Dr. E. Celal KEPEKÇİ ÖĞRETİM ÜYESİ
630 S. Uğur KARAMAN ÜYE
631 Hüseyin Avni ÖZALPARSLAN ÜYE
632 Prof.Dr.Rüstem   HACIRÜSTEMOĞLU ÖĞRETİM ÜYESİ
633 Yrd.Doç.Dr.Ertuğrul Necim  BURGAZLIOĞLU ÖĞRETİM ÜYESİ
634 Nazmi  CİVAN ÜYE
635 Melih  BATILI ÜYE
636 A. Pulod VERBAŞ ÜYE
637 Cemal  ARIKAN ÜYE
638 Selçuk BURNAZ ÜYE
639 Servet   SÖNMEZ ÜYE
640 Tahir Turhan  TÜRKMEN ÜYE
641 Yılmaz   METE SMMM B.
642 A. Meta  GÜNER ÜYE
643 Bülent   DOĞU YMM S.
644 Nazım ÖZ YMM S.
645 Hakkı Yavuz  SOYDAN ÖĞRETİM ÜYESİ
646 Zeki  SERİ SMMM S.
647 Burhanttin  ÇOKBAŞ SMMM S.
648 Oktay  ERKAL ÜYE
649 Prof.Dr.Fevzi  SÜRMELİ ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM
650 Yücel UĞURLU İSTİFA
651 Mehmet  KÜÇÜKİNCE YMM S.
652 Yılmaz  BENLİGİRAY ÖĞRETİM ÜYESİ
653 Herman   BENKLİ SMMM S.
654 Önder HAKARAR İSTİFA
655 Atilla BİNGÖL SMMM S.
656 Nilgün BİNGÖL SMMM S.
657 Ülker  KASU ÜYE
658 Gülseren  KUTLUK ÜYE
659 Ümran   DEMİROĞLU ÜYE
660 Canan PARLAK SMMM S.
661 Türkan  TOKTAR ÜYE
662 Ayfer   ÖZKAN SMMM S.
663 İhsan ERPEK SMMM S.
664 Kemal  GÖNÜL SMMM S.
665 Ünal  YALINÇGÖREN SMMM S.
666 Mustafa  SEZMİŞ SMMM S.
667 Cem  EKMEKÇİ ÜYE
668 İhsan  ERDÖVENCİ ÜYE
669 Davut  Özen SMMM B.
670 Ali  TİMUR ÜYE
671 Azem  SARIGÖZ ÜYE
672 Hüseyin ERGİN ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM S.
673 Eray  AKÇAY ÜYE
674 Seçkin  ATİLLA ÜYE
675 Mehmet  IŞILTAN SMMM S.
676 Satılmış  Güleç SMMM B.
677 Mehmet Aykut İMAMOĞLU SMMM S.
678 Ömer KARPUZOĞLU SMMM B.
679 Turgay  AYMUTLU SMMM B.
680 Ali Edip  KIZILDERELİ YMM S.
681 Fazlı  KILIÇ SMMM S.
682 Mustafa  ÇİMEN SMMM S.
683 Yaşar KIZILKUM YMM S.
684 Güngör ALBAŞ ÜYE
685 Erol  HOŞ ÜYE
686 Şöhret   KARACAN SMMM S.
687 Yurader ÇAKMAK ÜYE
688 Mustafa Yılmaz  ÖZKÖK SMMM S.
689 Azime Huriye  DİKMEN ÇOKÜNLÜ ÜYE
690 Demir  KARDAŞ SMMM S.
691 Abdullah  ŞEN SMMM S.
692 Ahmet Fahri  PALABIYIK ÜYE
693 Mustafa ORTAK SMMM S.
694 Türkmen   ÇELİK YMM S.
695 Kemal   ALTUNAY ÜYE
696 Sami  MURTAZOĞLU ÜYE
697 Baki  OFLAZ SMMM S.
698 Yaşar  KUTAY SMMM S.
699 Ali Rıza  TÜKENMEZ SMMM S.
700 Abdullah  BALOĞLU İSTİFA
701 Cemil  DÖNMEZ ÜYE
702 Şükrü SABUNCU SMMM S.
703 Nedim  OĞULCUK ÜYE
704 Ali  OLCAY YMM B.
705 Ramazan  ORUÇ SMMM S.
706 Mehmet  ÖNER SMMM S.
707 Mustafa  ÖZCAN ÜYE
708 Doğan  ÜZÜM SMMM S.
709 Ayhan  BAR ÜYE
710 Mustafa  AK YMM S.
711 Mehmet   KOCAOĞLU SMMM S.
712 Sadettin VARYEMİŞÇİ  ÜYE
713 Nihat İNCEKARA SMMM S.
714 Sezai İÇYÜZ SMMM S.
715 Kemal  ŞAHİN ÜYE
716 Ali  KUTLU İSTİFA
717 Müjdat AYBAR SMMM B.
718 Mehmet Yüksel ONUR SMMM S.
719 Hürol  TAŞKENT İSTİFA
720 Cabir Hami  SÖNMEZ SMMM S.
721 Örsel  DİKEN ÜYE
722 Ceyhun   ÖZ İSTİFA
723 Niyazi  KORKMAZ SMMM-EMEKLİ
724 Abdulkadir  GÜREL SMMM S.
725 Mustafa ORHAN SMMM B.
726 Engin   ÜNER SMMM S.
727 M.Ferit   EKİNCİ SMMM S.
728 H. Kaya   EKİNCİ ÜYE
729 Necat   YILMAZ SMMM S.
730 Mehmet  KARABATI SMMM S.
731 Ali Semih YANAR SMMM B.
732 Alaattin  ORMAN ÜYE
733 Tacıgül  ERDEM ÜYE
734 Turgay ÇOŞKUN SMMM S.
735 Haktan VARDARYILDIZ SMMM S.
736 Metin Kamil   ERCAN SMMM S.
737 Mehmet Nadir BAŞAK SMMM S.
738 İsmail G GÜLAÇTI YMM S.
739 Tayfun  GÜNGÖR ÜYE
740 Fatma Perihan  KARATAY ÜYE
741 Sedat Tunca  EROĞLU ÜYE
742 İhsan  ERCAN ÜYE
743 Nusret  SALMAN ÜYE
744 Mehmet Reşit  ERKİNAY ÜYE
745 Cengiz  YAMAN ÜYE
746 Nejat  ÖZKUL ÜYE
747 İsmail  SEVİM SMMM S.
748 Secaaddin Zeki  TÜZEMEN SMMM S.
749 Nazım   ÖZLER ÜYE
750 Engin  ÇAMAŞUVİ ÜYE
751 Kenan   KOLÇAK ÜYE
752 Akman  YARGICI ÜYE
753 Süleyman  GENÇ ÜYE
754 Sait  GÖKŞEN SMMM S.
755 Mete  ALPAY ÜYE
756 Hurşit  SUNGUROĞLU ÜYE
757 Serpil  ÇAV ÜYE
758 Cemal  ÖZDEMİR ÜYE
759 Yaşar ERKAN ÜYE
760 Atanur   KAVAK SMMM S.
761 Murat   BAYRAK SMMM S.
762  Haydar   MERİÇ ÜYE
763 Ali   ŞAHİN SMMM S.
764 Osman  ÖZCAN SMMM-EMEKLİ
765 Erol  TÜMER ÜYE
766 Ahmet  GÜLER ÜYE
767 Mehmet EKİZ YMM S.
768 İsmail Hakkı  YAPULU SMMM S.
769 Kazım   ATIŞ ÖĞRETİM ÜYESİ-SMMM
770 Hikmet  TÜZÜNGÜVEN ÜYE
771 Sadık ADIGÜZEL SMMM S.
772 Ülkü   ESİN SMMM S.
773 İbrahim Halil TOPLAN SMMM S.
774 Ömer  GÜNDOĞDU ÜYE
775 Onur   KEÇELİ ÜYE
776 İzzettin   ÖNDER ÖĞRETİM ÜYESİ
777 Mustafa   ÜZÜMCÜ YMM S.
778 Hayrettin  ÖZTÜRK ÜYE
779 Vedat  KASAPOĞLU YMM S.
780 Kadir  DUMAN ÜYE
781 Galip Ali  KAYA ÜYE
782 Nursel  SARIKAYA SMMM S.
783 Ali SARIKAYA SMMM B.
784 Mustafa  ERGUN İSTİFA
785 Hasan Tahsin  DENEÇ YMM S.
786 Ahmet Hasan   ERTEM SMMM B.
787 Temel  VAR YMM S.
788 Haluk DEMİREL ÜYE
789 Süleyman BAĞCI ÜYE
790 Rıfat B  BAŞGÜL SMMM S.
791 Özcan  ÖZTÜRK YMM S.
792 İsmail  FİRUZMENT SMMM S.
793 Şükrü Adil MURTAZAOĞLU YMM S.
794 Hidayet   ULUDOĞAN ÜYE
795 Mehmet Emin  KULBAY SMMM S.
796 Cengiz  AKPUNAR SMMM S.
797 Ertuğrul  ŞENGÜN ÜYE
798 İlhan Arslan  UÇKUN SMMM S.
799 Ahmet BULUT ÜYE
800 Sedat   DİRER Vefat
801 Nihat   GÜLÇİMEN ÜYE
802 Prof.Dr.Cemil Gökhan   BAHŞİ ÖĞRETİM ÜYESİ
803 Yekta  BERKSOY ÜYE
804 Ender   HASKİRİŞ ÜYE
805 Kemal İYİLİKSEVER SMMM S.
806 Kılıç   BAŞARAN ÜYE
807 Arslan  TUNCEL SMMM S.
808 Abdullah  VİDİNLİ SMMM S.
809 Sinan  ÖZTOPUZ SMMM S.
810 Ünal  KÖSEOĞLU ÜYE
811 Zülküf   KANAT ÜYE
812 Cevdet Okan BAHAR VEFAT
813 Ayşe Nur  YÜCEL ÜYE
814 A. Nuhzet  BETİL ÜYE
815 Cansen  BAŞARAN SMMM S.
816 Akif  EMİROĞLU ÜYE
817 Osman Oğuz  ÖZTÜRK ÜYE
818 Ercan ÖZER ÜYE
819 Necdet  GÜRBÜZ ÜYE
820 Ersin  KAVAK SMMM B.
821 Mehmet  AKAY ÜYE
822 Saadettin  BALAAMAN VEFAT
823 Onur  OCAKOĞLU ÜYE
824 Ünal  ESLEK ÜYE
825 Mehmet  CAN SMMM S.
826 Doç.Dr.Ayşe Ümit   GÖKDENİZ ÖĞRETİM ÜYESİ
827 Hasan   PAZVANT ÜYE
828 Mustafa Akif  SÖZEN SMMM B.
829 Necdet  YURTTAN ÜYE
830 İskender   VATANSEVER ÜYE
831 Mehmet  SARGINALP ÜYE
832 Mehmet Kadri  DOLGUN SMMM S.
833 Turhan  TOKSÖZER SMMM S.
834 Prof.Dr.Süleyman  YÜKÇÜ ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM
835 Serap HACIKAMİLOĞLU SMMM S.
836 Mehmet Asaf  Uzun SMMM B.
837 Ahmet  LERMİOĞLU SMMM
838 Tayfun  DOYURAN SMMM B.
839 Cevdet   YILMAZ ÜYE
840 G. Enver  VAROL  ÜYE
841 Mehmet Ümit  GÜRUS ÜYE
842 Zeki   ÜNLÜ SMMM S.
843 Recep Vahdet  SEVER SMMM-EMEKLİ
844 Nail  YALIN SMMM S.
845 Sevinç    ALSAN SMMM S.
846 Lütfi   ARSLANTÜRK SMMM S.
847 Ahmet Selim    ŞENÜÇLER YMM-EMEKLİ
848 M.Sami  ÖZEREN ÜYE
849 Ali   GÜLER SMMM S.
850 Hacer    GÖZÜM SMMM S.
851 Saniye   KARAÇAM ÜYE
852 Nevin   CERRAHOĞLU SMMM S.
853 Mehmet Emin     BODUR SMMM S.
854 Hasan    KAYALIDERE SMMM B.
855 Kaya   ŞİRİN SMMM S.
856 Vasıf  HAN SMMM S.
857 Oya  TOZ SMMM S.
858 Mustafa  KILIÇMAN SMMM S.
859 Şevki  ŞİMŞEK SMMM S.
860 Rafet  SUYUBATMAZ ÜYE
861 Y. Ercan  GÜVENÇ ÜYE
862 Bekir Hulusi  İSSİ SMMM S.
863 Nur   ÖZTEKİN ÜYE
864 Yaşar   SAKAR ÜYE
865 Korkut  ŞENGÜN SMMM B.
866 Ata Burak  ERATAY YMM S.
867 Kasım   KARTAL SMMM S.
868 Adem  KILIÇ SMMM S.
869 Günay   KIZILTAN ÜYE
870 Tahsin  GÜLEÇ SMMM S.
871 Niyazi  AKGÜNGÖR SMMM S.
872 Ali   ÖZTÜRK SMMM S.
873 Fatma Tuba  BAŞAR ÖĞRETİM ÜYESİ
874 Ali  SEZEN SMMM B.
875 Atilla   HİTAY ÜYE
876 Remzi   YILDIRIM SMMM S.
877 Cengiz  ERTEN YMM B.
878 Melih Cengiz   KÜÇÜKÇINARÖZÜ SMMM S.
879 Sunday TUNÇOK ÜYE
880 Suat  Ömer    ŞARKIŞLA SMMM S.
881 Ali PADIR SMMM S.
882 Akın  BUHARALİOĞLU ÜYE
883 S. Oktay  ALPUGAN ÜYE
884 Vasfi   HAFTACI ÜYE
885 Fusun   AKKAL SMMM B.
886 Mehmet  Ali  EKE SMMM S.
887 Erhan   YAMANLICA ÜYE
888 Mehmet Taner TAN SMMM B.
889 Kayhan  ARMAĞAN SMMM S.
890 Ercan   OĞUZ İSTİFA
891 F. Ayhan  IŞIK ÜYE
892 Ümit   ULUÇAM ÜYE
893 Mustafa  TEKDEMİR ÜYE
894 Güler    TEMİZEL SMMM S.
895 Cihan   SIRMATEL İSTİFA
896 Prof.Dr.Nuri   UMAN ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM B.
897 Yako BONOFİYEL YMM S.
898 Aydın  AVCI SMMM S.
899 Nihat BAYAR SMMM B.
900 Mehmet  YILDIRIM İSTİFA
901 Mustafa YILMAZ YMM S.
902 Erol  GÜLENAY ÜYE
903 Saadettin  GÖLGELİ ÜYE
904 Abdülhadi Hadi   ÖZGÜL ÜYE
905 Osman  KOÇER ÜYE
906 Nurcihan  AKSOY SMMM S.
907 Ekrem  PEREN ÜYE
908 Mustafa Özgür  GÜNEL SMMM S.
909 Tuncay  ÖZKESKİNLEN SMMM S.
910 Ümer   BİRKAN ÜYE
911 K. Erkan  GÜVENDİK ÜYE
912 Ahmet  ÇETİNKAYA SMMM S.
913 Lütfü  GÖKTUĞ ÜYE
914 Recep ŞENER ÖĞRETİM ÜYESİ
915 Asil   DORMAN ÜYE
916 Salih Nusret  DOLGUN SMMM S.
917 M. Levent   ÇINAR ÜYE
918 Cengiz ERDAL ÜYE
919 Selim  İLYAZER ÜYE
920 Yılmaz  TUNA SMMM S.
921 Oğuz   AKPULAT ÜYE
922 Engin  Kayanyıldız SMMM B.
923 Nihal  TÜĞSÜZ SMMM S.
924 İlhan  KAZGAN SMMM S.
925 Hüseyin  ÖZDEMİR ÜYE
926 Erdinç   ŞEN SMMM S.
927 Leyla KARASALİH ÜYE
928 Doç.Dr.S. Saygın  EYÜPGİLLER ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM
929 Ahmet Hasan  YEŞİLOĞLU ÜYE
930 Mehmet Zeki  GÜLCÜLER ÜYE
931 Tuncay  ÖZBERK ÜYE
932 Burhanettin  DEMİRCİOĞLU SMMM B.
933 Hüseyin Yaşar   ERASLAN ÜYE
934 Nur  MUMCUOĞLU SMMM B.
935 Osman Çetin ÖZGİRAY SMMM B.
936 M. Selçuk ENGİN ÜYE
937 Ali Fetih   VARDAR ÜYE
938 Mehmet  AKYILDIZ ÜYE
939 Mehmet Halit  ENSARİ YMM S.
940 Bilge  BIYIKOĞLU ÜYE
941 Aysel  GÜL ÜYE
942 A.Halim  YEŞİLÇAN SMMM B.
943 Ruhi  ÜNAL ÜYE
944 Servet EKİNCİ SMMM S.
945 Cengiz  ALTUĞ ÜYE
946 Kamil Sedat DÜGER SMMM S.
947 Cengiz  DURSUN ÜYE
948 Haluk  IŞIKMAN SMMM S.
949 Cengiz   ERTAN İSTİFA
950 Mesut  KUBLAY ÜYE
951 Fehmi  ALTIKULAÇOĞLU ÜYE
952 Feyyaz TUNCEL SMMM S.
953 Ayla   ERTUŞ ÜYE
954 Ümran  ÇEVİK ÜYE
955 Mehmet Cem  ASLAN SMMM S.
956 Hasan  KORKUSUZ ÜYE
957 Muzaffer TACAR ÜYE
958 Hüseyin   ATAY SMMM S.
959 Kenan YAVUZ ÜYE
960 Mehmet   HANCI SMMM B.
961 Zeynep  DİLBAZ ÜYE
962 Nevin     KORUCU ÜYE
963 Füsun    ACAR ÜYE
964 Hacı Reşit  KÜÇÜK SMMM S.
965 Hatice  ÖZULUS YMM S.
966 Mehmet Semih  ERDAL ÜYE
967 Adil  DÖNER SMMM S.
968 Hikmet Kaan  TÜLBENTÇİ ÜYE
969 Erdal  DELİPINAR SMMM S.
970 Halil İbrahim  TOPÇU ÜYE
971 İsmail  BAYAR SMMM S.
972 Naci  TETİK SMMM S.
973 Fatih Mehmet  BAYHAN ÜYE
974 Lalizer Dumrul SOYDAN SMMM B.
975 Osman arkan DAĞLI ÜYE
976 İbrahim Engin  KALYONCU SMMM S.
977 Ahmet   KURAL SMMM B.
978 Şükrü  YAVUZ YMM S.
979 Özlem (bey)  MOROVA SMMM B.
980 Mehmet  Sabih  GİDER VEFAT
981 Ekrem KUT SMMM S.
982 Atilay   AKTAŞ SMMM S.
983 Mehmet Erol  TÜFEKÇİ SMMM B.
984 Ali   AKBAŞ SMMM S.
985 Beşir  YILMAZ SMMM S.
986 İsmail  TORUN SMMM S.
987 Sefa    AKMAN SMMM S.
988 Asım VURGUN SMMM S.
989 İbrahim ÇALIŞKAN SMMM S.
990 Göksel GENÇASLAN YMM S.
991 Sinan  KURU SMMM S.
992 Erdoğan   GÖK SMMM S.
993 İlhan  NALCIOĞLU SMMM-EMEKLİ
994 İsmet  ŞEN ÜYE
995 Mehmet  BENZER SMMM S.
996 Esin  KALKINAN ÜYE
997 Müşerref  AYHANOĞLU ÜYE
998 Müjdat  İZGÜ SMMM S.
999 Ali    ÜNVER ÜYE
1000 Mine  ÇÖKELİLER SMMM S.
1001 Hüseyin   YILDIZ SMMM B.
1002 İbrahim Cem TÜRE YMM S.
1003 Ali    KABASAKAL ÜYE
1004 Mehmet Selim TUNÇBİLEK ÜYE
1005 Rıdvan   IŞIK SMMM B.
1006 Cemal   ERTAŞ SMMM S.
1007 Mahmut Burhan   ANDIRMAN SMMM S.
1008 Yaşar   ALİBABA ÜYE
1009 Günay    SALCI ÜYE
1010 Meliha KARASU SMMM S.
1011 Sabahattin AVCI SMMM B.
1012 Ömer Faruk   SAKA ÜYE
1013 Hasan   UYANMIŞ ÜYE
1014 Hasan Basri  AKDAĞ ÜYE
1015 Abdullah  AKDAĞ YMM S.
1016 Erbil    ÇENGEL ÜYE
1017 Senem  ERTAN ÜYE
1018 Vahap  TURAN ÜYE
1019 Fatma Melek   ÖZDEMİR ÜYE
1020 Nazmi   ÖZDEMİR SMMM
1021 Oğuz  BATUM SMMM S.
1022 Hasan    RAHVALI ÜYE
1023 İsmail  BOSTAN SMMM B.
1024 Vedat Ruşen    BAŞAR ÜYE
1025 T. Erdoğan  ARSOY SMMM S.
1026 Safiye Meral   ERLER ÜYE
1027 Coşkun    ŞENGÜL SMMM S.
1028 Nedim  AKDEMİR YMM S.
1029 Behçet  GÜNEREN ÜYE
1030 Nurettin  ERGEN ÜYE
1031 Cezmi    YAVUZ SMMM S.
1032 Seçim ÜSTÜNDAĞ YMM B.
1033 Müfit   KIRÇOVA SMMM S.
1034 Kudret Kamil   İNCE ÜYE
1035 Mehmet Çetin  UNKAN SMMM S.
1036 Ayşe Ayla  UNKAN SMMM S.
1037 M.Turgay POLAT ÜYE
1038 Mehmet Ali ARGUN SMMM S.
1039 Ali Aydın ESMERAY ÜYE
1040 M.Cengiz   GÜNEY SMMM S.
1041 Salih Yılmaz ULUS SMMM S.
1042 Güngör  TERZİ İSTİFA
1043 Hüseyin Atamer ERKAL ÜYE
1044 Selahattin  BÖRÜ SMMM S.
1045 Ahmet  ÖZTOPALOĞLU İSTİFA
1046 Erdal   DOĞRU İSTİFA
1047 Enis    GÜRDAL ÜYE
1048 Gökhan    KOÇAKLI ÜYE
1049 Hamdi Ahmet    ATALAY ÜYE
1050 İsmail  KANAAT ÜYE
1051 Mustafa Taner  TANSUG SMMM-EMEKLİ
1052 İlhan   ARDA SMMM S.
1053 Sevda   ARSAL ÜYE
1054 M.Sedat   KABALAK ÜYE
1055 Taner DİZDAR YMM S.
1056 B.Aydın  DEMİRDİLEK ÜYE
1057 Celal  ŞİRİN SMMM S.
1058 Bülent  BULGUROĞLU ÜYE
1059 Dinçer  ŞEKERCİ VEFAT
1060 Mestan  AYTEN SMMM S.
1061 Mehmet İMREN ÜYE
1062 Bahri    ÖZBAY ÜYE
1063 A.Yücel  SAGRA SMMM S.
1064 Fatih  SOMAR SMMM S.
1065 M.Salih  GÜLER SMMM S.
1066 Ali   BEHLİL ÜYE
1067 Necmettin   KURAL İSTİFA
1068 S.Agop  ZİNCİR SMMM-EMEKLİ
1069 Mustafa   OĞUZ ÜYE
1070 Hüseyin  AKTAŞ ÜYE
1071 Mukadder  ENDER ÜYE
1072 Ziya  DİŞANLI SMMM S.
1073 Teoman  SÜZEN SMMM S.
1074 Muzaffer  ŞENBİL SMMM S.
1075 Sırrı    DURMUŞLAR SMMM S.
1076  Bülent  ESEN SMMM B.
1077 Öznur (bey)  ÖZDEMİR SMMM S.
1078 M. Bülent  ÇANTALI SMMM B.
1079 Gülnur (hn)  KAHRAMAN SMMM B.
1080 Serhan  BAYKAL SMMM B.
1081 Y.Turgay   ÖCAL ÜYE
1082 Melih   HAKYEMEZ ÜYE
1083 Necdet Sancar  İŞCİEL SMMM B.
1084 Kemal   ÇAM SMMM S.
1085 Şengün    AYDIN ÜYE
1086 Metin   KARABUDAK ÜYE
1087 Güner  ŞEKERCİ SMMM B.
1088 Ali   PALA ÜYE
1089 Kemal    ER ÜYE
1090 Mehmet Nazif    KURAL ÜYE
1091 Hamza   KURNAZ ÜYE
1092 Erkan  DEMİRKOL SMMM B.
1093 Bülent    SEZER ÜYE
1094 Hulusi  AYDIN SMMM B.
1095 Mehmet  KARATAŞ SMMM S.
1096 Hikmet   KARATAŞ ÜYE
1097 Ahmet Turan   KAVLAKOĞLU ÜYE
1098 Mürüfet   AKDEMİR ÜYE
1099 İsmail YÜKSEL SMMM B.
1100 Ali  GÜNGÖRMÜŞ ÜYE
1101 Cengiz  YALDIZ SMMM S.
1102 Remziye CİCİBAŞ SMMM S.
1103 Mehmet  ÖZALP SMMM B.
1104 Numan Tuncer  ÖZKANLI SMMM S.
1105 Melek  EKMEKÇİ SMMM S.
1106 N.Oğuz  GÜRCAN VEFAT
1107 Ertan GÜNER SMMM B.
1108 Aygen İNAL YMM S.
1109 Köksal  TURANLI ÜYE
1110 Selim  KÖROĞLU SMMM S.
1111 Erol  GÜNEN ÜYE
1112 Naci  ERSOY YMM S.
1113 Hasan  ÖZEN SMMM B.
1114 Bahattin  ÇEKİÇ SMMM S.
1115 M.Erdinç ERSAN SMMM S.
1116 Fikret ZÜLFİKAR SMMM S.
1117 Osman Şükrü  ARKUN SMMM B.
1118 Ahmet Akif  ÖZGÜR SMMM S.
1119 Hasan KULAÇ ÜYE
1120 Yrd.Doç.Dr.Mustafa  İME SMMM B.
1121 İsmail   GÜNEY ÜYE
1122 Hüsnü  PADUR ÜYE
1123 Bünyamin  ÖZTÜRK ÜYE
1124 Arif METİNYURT SMMM
1125 Gülşen Çetinok AKBULUT ÜYE
1126 Recai  ÖZTÜRK SMMM B.
1127 C.Nerma  ÇAVDARLIER SMMM B.
1128 Şule   GÜNDOĞDU ÜYE
1129 Mahmut  SÜRMELİ SMMM B.
1130 Fatma  PAMUKÇU SMMM B.
1131 S.Zeki  EMİRALİOĞLU İSTİFA
1132 Mustafa Birol ÇAPANOĞLU YMM S.
1133 Meryem ÖCAL SMMM B.
1134 Zeki  ÖCAL SMMM S.
1135 Dr.Kadir  DABBAOĞLU SMMM B.
1136 A. Şafak URAS SMMM B.
1137 Erdal  HALİLOĞLU SMMM B.
1138 Süreyya ERİŞKİN ÜYE
1139 Ergun  TOPRAKMAN SMMM S.
1140 Engin  GÜNDOĞDU ÜYE
1141 Zeliha  AKAR ÜYE
1142 Erdoğan  BÜYÜKMENEKŞE SMMM S.
1143 Burhan  SARIOĞLU VEFAT
1144 Fatma Filiz  SAĞLAM ÜYE
1145 Yahya ARIKAN SMMM S.
1146 Osman Hadi  ÖZBİLGEN SMMM S.
1147 Cumali KAYA YMM S.
1148 İsmail Hakkı  ÇEBİ ÜYE
1149 İhsan  TAŞKIN SMMM S.
1150 Hüseyin   FIRAT SMMM S.
1151 Prof..Dr.Cemal  İBİŞ ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM B.
1152 Yrd.Doç.Dr.Muarrem  SAMUR SMMM B.
1153 Prof.Dr.AytenY ERSOY ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM B.
1154 Erkut  TEKİNKAYA ÜYE
1155 Doç.Dr.Nurgül  CHAMBERS SMMM B.
1156 Zeki  MÜMTAZ SMMM
1157 Prof.Dr.Haluk  SÜMER ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM B.
1158 Sefa   KOLBAKIR SMMM
1159 Özen  ŞEN ÜYE
1160 İbrahim Fevzi  TACER SMMM S.
1161 Mustafa BÖLÜKBAŞ SMMM S.
1162 Füsun Neşe   ALTAŞ SMMM B.
1163 O.Deniz   ONARCAN ÜYE
1164 Besim Timuçin  ÖZGEÇ SMMM
1165 Zeynep  URAS SMMM S.
1166 E. Sevinç ÖZŞEN SMMM B.
1167 Alper  AKDENİZ SMMM
1168 Sema   AYDINGÜN ÜYE
1169 Coşkun ŞEN SMMM S.
1170 Orhan  CEM SMMM S.
1171 Günay  TAYLAN SMMM B.
1172 Zafer   VERAL SMMM B.
1173 Hüseyin Haluk  YALÇIN SMMM S.
1174 Nazım   HİKMET YMM S.
1175 Hasan     ÖZULAŞ YMM
1176 Tekin  TOPRAK ÜYE
1177 Haşmet YILDIRIM YILDIRIM SMMM S.
1178 İbrahim  ATAY SMMM S.
1179 Esat PORSUK SMMM S.
1180 Prof.Dr.Feryal Orhon BASIK ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM B.
1181 Asil  ALPTEKİN SMMM B.
1182 Bülent ÇAKIR SMMM B.
1183 Nail   SANLI YMM S.
1184 Prof.Dr.M.Hanifi AYBOĞA ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM B.
1185 Prof.Dr.Doğan  ERGUN ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM B.
1186 Prof.Dr.Fatih  YILMAZ ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM
1187 Prof.Dr.Recep  PEKDEMİR ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM B.
1188 Bayram TOPDAĞ İSTİFA
1189 Mehmet Sabri   ALBAY SMMM
1190 Sefer.Bilgi   SEVİL SMMM
1191 Ahmet  BULUT SMMM
1192 Metin   Biçersin SMMM S.
1193 Oktay  BULUT ÜYE
1194 M.Aykut  AKINAL ÜYE
1195 Güler  AKKÜL İSTİFA
1196 Melahat    BULUT SMMM
1197 Hüseyin KIRAN SMMM S.
1198 Menşure  Şeker SMMM S.
1199 Prof.Dr.Serhat  KUTLAN ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM B.
1200 Turgay  AKAR YMM
1201 Hakan  HOROZOĞLU ÜYE
1202 Mehmet Sıtkı  GÜNGÖR YMM S.
1203 Abdulkadir  ŞİMŞEK SMMM
1204 Adnan  ŞİŞMAN SMMM
1205 Prof.Dr.Metin  SAĞMANLI ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM B.
1206 Cem Niyazi  DURMUŞ SMMM B.
1207 Hasan  AKGÜN SMMM B.
1208 Erol   ALTUNOĞLU ÖĞRETİM ÜYESİ
1209 Sabahattin  KESKİN SMMM S.
1210 Ahmet BİRİM SMMM S.
1211 İsmail   ÜLKÜ SMMM S.
1212 Burhan  ÇAKIROĞLU SMMM
1213 Oktay  YEŞİLYURT SMMM S.
1214 Tahir  KOÇ SMMM S.
1215 İbrahim Haluk  YANAR ÜYE
1216 Burhan  ÖZDEMİR YMM S.
1217 Vedat BÜKCÜ ÜYE
1218 Oğuz  ÖZKAN YMM S.
1219 Orhan ARABACIOĞLU SMMM S.
1220 Faruk   SAYINLI VEFAT
1221 Ülkü  SÖNMEZ YMM S.
1222 Erkin  BALABAN VEFAT
1223 Gülşen ZENGİN ÜYE
1224 Halis ATA ÜYE
1225 Hüsnü Can  DİNÇSOY SMMM S.
1226 Mehmet  ÖZŞEKER SMMM S.
1227 Aylin  AKTÜRK ÜYE
1228 Yeşim  TANER SMMM B.
1229 Erkan Baki ERDAL SMMM S.
1230 Tunç Raif  TANER SMMM B.
1231 Cristina MONTERRY ÇOLPAN SMMM S.
1232 M.Ali   OGAN BALİBAŞA AYRILMIŞ
1233 M.Berna BALİBAŞA SMMM
1234 Mehmet  BAŞALDI SMMM S.
1235 Kadir OKTAR SMMM S.
1236 Binali  ŞİMŞEK SMMM S.
1237 İbrahim  SARIOĞLU SMMM B.
1238 Yusuf ZENGİN SMMM S.
1239 Prof.Dr. İdil  KAYA ÖĞRETİM ÜYESİ
1240 Aynur  YILDIRIM İSTİFA
1241 Prof.Dr.Yakup SELVİ ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM
1242 Sadettin  KESKİN SMMM S.
1243 H.Tanzer GÜCÜMEN SMMM B.
1244 Tamer SAKA ÖĞRETİM ÜYESİ
1245 Deniz BAYKAL ÖĞRETİM ÜYESİ
1246 Arzu  BURMENDİ SMMM B.
1247 Kamil POLAT YMM S.
1248 İlker DURSUN SMMM S.
1249 Veysel Karani  PALAK SMMM S.
1250 Erol   ÇELEN SMMM S.
1251 İsmet  ERGÜDEN SMMM S.
1252 Arif Engin  ERGÜDEN SMMM B.
1253 H.Cahit  KESEMEN VEFAT
1254 Turan AYDIN SMMM S.
1255 Emine Birnur  YENİER SMMM S.
1256 Mükerrem  GELGÖR İSTİFA
1257 Uğur BÜYÜKBALKAN YMM S.
1258 Rıfat Turuntay  NALBANTOĞLU YMM S.
1259 Ahmet Nihat  ERTÜRK YMM S.
1260 Prof.Dr.Ercan  BAYAZITLI İSTİFA
1261 Ahmet   DEMİR YMM S.
1262 Kamil AY YMM S.
1263 Abdulkadir KUŞİN SMMM B.
1264 Yılmaz  DEMİRCİ SMMM S.
1265 İbrahim Erten  PEKER YMM S.
1266 Aslan  COŞKUN YMM S.
1267 Canan  ŞAHAN SMMM S.
1268 Hidayet Nur KÖSE SMMM S.
1269 Muhlis  SELÇİK YMM S.
1270 Orkun  İÇTEN SMMM B.
1271 Sabri  TÜMER YMM S.
1272 Temel  ÖZTÜRK YMM S.
1273 Prof.Dr. Serhat   YANIK ÖĞRETİM ÜYESİ-SMMM
1274 Hicabi  ÜN YMM S.
1275 Prof.Dr.Kerem SARIOĞLU ÖĞRETİM ÜYESİ-SMMM
1276 Cavit  ŞATANA SMMM B.
1277 Orhan Raşit  ŞAYLIK SMMM B.
1278 Şerafettin  KARAKOÇ SMMM
1279 Figen  ERGÜDEN SMMM S.
1280 Mehmet Emin  ÇELENLİ SMMM S.
1281 Hakan AĞDAŞ SMMM S.
1282 Talat  ARFAN SMMM S.
1283 Birtan Hidayet ÖĞRETİCİ SMMM S.
1284 Hüseyin  TURNA SMMM S.
1285 Doğan   YILMAZ YMM S.
1286 Azmi Murtaza  İMER SMMM S.
1287 Dursun Ali  TURANLI YMM S.
1288 Nesrin  KÖSEOĞLU AYRILMIŞ
1289 Nevin  TEZEMİR SMMM B.
1290 Doğan GÜL SMMM S.
1291 Mehmet  YILMAZ SMMM S.
1292 Ali  SEYFETTİNOĞLU SMMM S.
1293 Ayhan   ÖZDEN YMM S.
1294 İbrahim Halil DEMİRCİ YMM S.
1295 Mustafa  ÖZBAYRAKTAR VEFAT
1296 Namık Kemal  KOÇ YMM S.
1297 Hasan DOĞAN SMMM S.
1298 Serpil   BOSTANCI SMMM B.
1299 Doç.Dr.Miraç Sema  ÜLKER ÖĞRETİM ÜYESİ
1300 Ahmet  ŞAHİN SMMM S.
1301 Ali  MUTLU SMMM S.
1302 Ekrem  AKALIN YMM S.
1303 Avni Sait BAŞARAN VEFAT
1304 Jale  AKKAŞ SMMM S.
1305 Hasan DOĞAN YMM S.
1306 A.Masis  YONTAN YMM S.
1307 Mete  ÖZMENÇ SMMM S.
1308 Vahdettin  KAYA İSTİFA
1309 Fuat   BERGANSA YMM S.
1310 İlya LEVİ SMMM B.
1311 Ülker  CİVELEK SMMM S.
1312 Ahmet   CİVELEK SMMM S.
1313 Ahmet  TOKCAN SMMM S.
1314 Levent   TUNCAY YMM S.
1315 Eyup Sabri   YÜCEL SMMM S.
1316 Mustafa  KÖSEOĞLU VEFAT
1317 Mehmet   EREN SMMM S.
1318 Raşel Çeli  COŞKUN SMMM S.
1319 M.Muammer  BİLSEL YMM S.
1320 Saffet BENZERLER SMMM S.
1321 Kemal  TIĞOĞULLARI YMM S.
1322 Ali  PETEK YMM S.
1323 Mehmet Gürkan   TANRIKULU YMM S.
1324 Yücel  AKDEMİR SMMM S.
1325 Salim    SAYAR VEFAT
1326 Saadettin NALBANTOĞLU YMM S.
1327 M.Erol  YILDIZ SMMM B.
1328 Mehmet Haşim ALTINÖZLÜ SMMM
1329 Bülent   ÇELİKTAŞ YMM S.
1330 Mehmet YALÇIN YMM S.
1331 Süleyman   BİLGE YMM S.
1332 Nazım    ANIL YMM S.
1333 Abdullah  YAYLI YMM S.
1334 Mehmet Kemal   GÖKGÜR YMM S.
1335 Ali Kamil    UZUN SMMM B.
1336 Arif   AYTULUN VEFAT
1337 Prof.Dr.I.Ufuk MISIRLIOĞLU ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM
1338 Hasan   OVALI YMM S.
1339 Hüsamettin  SEKİZKARDEŞ YMM S.
1340 Tülay  ARAS SMMM B.
1341 Nevzat PAMUKÇU SMMM S.
1342 Bülent  TARLAN SMMM B.
1343 Bahri  OLGUN YMM S.
1344 Mustafa   SEZEN YMM S.
1345 İsmail Ekrem  ERŞAHİN YMM S.
1346 Eyüp   HAYKIR YMM S.
1347 İsmail  YILDIZ SMMM S.
1348 Necati    AKIN YMM S.
1349 Ömer Necdet  AYDEMİR YMM S.
1350 Mevlüt  GÜVEN YMM S.
1351 Cahit İNCEOĞLU YMM S.
1352 İsmail Melih  BAŞ SMMM S.
1353 Oktay   AKTAŞ SMMM B.
1354 Murat   TİRYAKİ YMM S.
1355 Mahmut Nedim  AKKURT YMM S.
1356 Ayfer  GÜLSOY YMM S.
1357 EkremTalat  KAYNAR SMMM B.
1358 Dr.Atilla  UYANIK YMM S.
1359 Yüksel  ÖZUYSAL VEFAT
1360 Atakan  AKÇAY SMMM S.
1361 Ahmet Tuna SENEMOĞLU VEFAT
1362 Ahmet   ARSLAN YMM S.
1363 Necati  KALKAN SMMM S.
1364 Yusuf   İLERİ SMMM S.
1365 Celal  YEĞEK SMMM S.
1366 Ebubekir   TAŞYÜREK YMM S.
1367 Mehmet Nuri  TEKİN SMMM S.
1368 Erhan  ÜNVER SMMM S.
1369 Adem   ÖZZAİM YMM S.
1370 İlker  ÇAĞCI YMM S.
1371 Vedat Raşit   EREK SMMM S.
1372 Kadir  BOZKURT SMMM B.
1373 Kemal  AKSU YMM S.
1374 Talha  APAK YMM S.
1375 Feyyzullah   YETKİN SMMM B.
1376 Mehmet  ŞAHAN YMM S.
1377 Mehmet   ASLIYÜKSEK VEFAT
1378 Burhan  KARA SMMM S.
1379 Hüseyin Murat  ÇEKİCİ SMMM B.
1380 Ali Osman  ALTIPARMAK SMMM S.
1381 Hüseyin Hakkı AKMANLI SMMM S.
1382 İ. Serkan   GEZMİŞ SMMM S.
1383 M. Fazıl  HASEKİOĞLU SMMM S.
1384 İlker Bora YARGIÇ SMMM B.
1385 İzel Levi   COŞKUN SMMM B.
1386 Mustafa KARSAVURAN YMM S.
1387 Mehmet Necip   ÖZER YMM S.
1388 Halil İbrahim   YÜRÜDÜ SMMM B.
1389 Mehmet   YILDIZ SMMM B.
1390 Ebubekir BİRKENT YMM S.
1391 Sezai   MANDAL YMM S.
1392 Eda   BİRKENT SMMM B.
1393 Doç.Dr.Sinan  ASLAN ÖĞRETİM ÜYESİ
1394 Cengiz  Kazancı YMM S.
1395 Günal HASIRCI YMM S.
1396 Dr.Sezai   TANRIVERDİ YMM B.
1397 Selçuk ERKALIR YMM S.
1398 Mehmet  GÜNEŞ SMMM B.
1399 Yrd.Doç.Dr.Yavuz  ÇİFTÇİ ÖĞRETİM ÜYESİ
1400 Mehmet  KAHRAMAN SMMM B.
1401 Erol    DEMİREL SMMM S.
1402 İlhan  GÜVEN VEFAT
1403 Hamdi    GEZMİŞ YMM S.
1404 Melih  ÇİMEN SMMM B.
1405 Süha   BULUT YMM S.
1406 Veysel   YEREBASMAZ YMM S.
1407 S.Semih   MEDENİ SMMM B.
1408 Cemal Ufuk  ÇAKMAK SMMM S.
1409 Tahir  ÇINAR SMMM S.
1410 F.Mevhibe    ÖZGÜN YMM S.
1411 Ahmet  AKIN YMM S.
1412 Tekin   YILDIRIM SMMM S.
1413 Yusuf    BİÇER YMM S.
1414 Muhammed    EKEN SMMM S.
1415 Hakan    TOSUN SMMM B.
1416 Mustafa    YILDIRAN SMMM S.
1417 Alper  ÖNDER SMMM B.
1418 Adnan AKAN SMMM B.
1419 Burak   ÖZPOYRAZ SMMM B.
1420 Mert  TÜTEN SMMM B.
1421 Murat  SANCAR SMMM B.
1422 Ediz    GÜNSEL SMMM B.
1423 Siran  Talar  GÜL SMMM B.
1424 Abdülkadir   ŞAHİN SMMM S.
1425 Emsal  ÖZCAN YMM S.
1426 İsmail   AKTAŞ SMMM S.
1427 Recep  GÜLÜCÜ SMMM S.
1428 M.Sadık KARACAOĞLU SMMM B.
1429 Ahmet Gökhan  YÜKSEL SMMM B.
1430 Seyfullah  ATÇI SMMM B.
1431 Erkan  MENTEŞE SMMM S.
1432 Coşkun  GÜLEN YMM S.
1433 Ayça YÜCEL SMMM S.
1434 Melih PERÇİN SMMM S.
1435 Önder Recep ARIĞ SMMM S.
1436 Edip Mert  EVİN SMMM S.
1437 Fatih  ARSLAN SMMM B.
1438 Dr.Murat  CEYHAN SMMM B.
1439 Rasime Varan KORKUT SMMM S.
1440 Fatih  TAPKAN SMMM B.
1441 Gülhan AKYAZI YMM S.
1442 Metin  AYTULUN YMM S.
1443 Vahit MENTER SMMM S.
1444 Ümit  KÖKSAL SMMM B.
1445 Turgut  KENAR SMMM S.
1446 Gökhan ÖZTÜRK SMMM B.
1447 M.Vefa   TOROSLU SMMM B.
1448 Necmettin  KELEŞ YMM S.
1449 Servet Oktay İŞCİMEN SMMM
1450 İsmail  DOĞAN SMMM S.
1451 Bülent   TOKAN SMMM B.
1452 Servet Oktay  KOZAN YMM S.
1453 Barış  ÖZKURT SMMM B.
1454 A.Hüsamettin KAYA SMMM S.
1455 Mete  GÜLAÇTI SMMM B.
1456 Murat KAYACAN SMMM B.
1457 Beste  GÜCÜMEN SMMM B.
1458 Hasan Erdem  TECER SMMM B.
1459 Fatma Ebru YÜCEL SMMM B.
1460 E.Ethem   KUTUCULAR SMMM B.
1461 Ertan İskender AYHAN SMMM B.
1462 B.Demet   ATAN SMMM B.
1463 Şeyda  OLTULU SMMM B.
1464 Metin CANOĞULLARI SMMM B.
1465 Selim ELHADEF SMMM B.
1466 Mustafa   BUZE     YMM S.
1467 Emre Eren   GÖKTÜRK SMMM S.
1468 D.Cenk   KAZANCI SMMM S.
1469 Nuran   AYHAN YMM S.
1470 Leyla  ÖZBAY SMMM S.
1471 Ahmet  BALCI SMMM S.
1472 Ayşen   TOPAY SMMM B.
1473 Z.Okuyan   GÖKYILMAZ SMMM B.
1474 Seda Akkuş   TECER SMMM B.
1475 H.Dilek   ÇİLİNGİR SMMM B.
1476 Cem Adil  YILMAZ YMM S.
1477 Ahmet GÜNDÜZ              YMM S.
1478 Cumhur KARATEPE SMMM B.
1479 Haluk   AKSU SMMM S.
1480 Abdullah YEŞİL YMM S.
1481 Didem Demer  GÜNDÜZ ÜYE
1482 Çağlar   SÜRÜCÜ SMMM S.
1483 Gürdoğan  YURTSEVER SMMM B.
1484 Müşfik   CANTEKİNLER SMMM S.
1485 H.Tahsin  BAYRAKER YMM S.
1486 Mehmet Cenk  USLU SMMM S.
1487 Zeki   ERDEM SMMM S.
1488 İ.Cihan  HARMAN SMMM S.
1489 H.Burak  ERDOĞAN SMMM S.
1490 M.Ali  DEMİRKAYA SMMM S.
1491 Okan GÜN SMMM S.
1492 M.İhsan  YALÇIN SMMM S.
1493 Kıymet  ÇALIYURT SMMM B.
1494 Yılmaz UÇAK YMM S.
1495 Prof.Dr.Sudi APAK        ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM B.
1496 Dr.Tuba   ŞAVLI SMMM B.
1497 Hüseyin  GÜRER SMMM S.
1498 Hamza  KARABAY SMMM B.
1499 Serhat   ADEMOĞLU SMMM S.
1500 Seda   PEREK SMMM B.
1501 Arslan UZUN YMM S.
1502 Doç.Dr.Sezayi   DUMANOĞLU SMMM B.
1503 Murat ÖZENFERİK SMMM B.
1504 Mehmet   ÇİÇEKDAĞ SMMM S.
1505 Macide    OLAM YMM S.
1506 Prof.Dr.Orhan  ÇELİK YMM B.
1507 A.Faruk DOĞAN ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM
1508 Fatih  SARAÇ SMMM S.
1509 Nihat  TAŞ SMMM S.
1510 Mevlüt   DEMİRAYAK SMMM B.
1511 Durmuş  CAN YMM S.
1512 Ali Türker  PIRINTİ SMMM S.
1513 Turgut   ÖZCAN YMM B.
1514 Cevdet AKÇAKOCA YMM S.
1515 Şuayip Doğan  ERBAY YMM S.
1516  Ersin  DİLEK SMMM S.
1517 Ceyhan   İNALTONG YMM S.
1518 Ayşe Zeynep   DELDAĞ SMMM B.
1519 Seda  HACIOĞLU SMMM B.
1520 Ferzan  ÜLGEN SMMM B.
1521 Kaan  BİRDAL SMMM B.
1522 Naci  ERESER YMM B.
1523 Hüsnü ERDOĞMUŞ YMM S.
1524 Alp BULUÇ SMMM B.
1525 Mehmet  VODİNA YMM S.
1526 Yrd.Doç.Dr.Ali Altuğ  BİÇER SMMM B.
1527 Şevket KARADAŞ SMMM B.
1528 Orhan  SÖZGÜN SMMM S.
1529 Mehmet Hilmi  AYDIN YMM S.
1530 Hüseyin  CANER SMMM S.
1531 Mehmet Nur  ÇERÇİ SMMM S.
1532 Tarık  ORAK YMM S.
1533 Atila  YANPAR SMMM B.
1534 Doç.Dr. Hakan   TAŞTAN ÖĞRETİM ÜYESİ-YMM S.
1535 Dr.İpek  TÜRKER SMMM B.
1536 Akın  AKBULUT YMM S.
1537 Nürvet  DİKEN SMMM
1538 Hakan  ERASLAN YMM B.
1539 Hamit  ÖZTAŞKIN YMM S.
1540 Ahmet  KARTAL YMM S.
1541 Niyazi   KARAHAN SMMM B.
1542 Adem  ÇIKRIKÇI SMMM S.
1543 Mehmet KARAKURT SMMM B.
1544 Mualla Aslı GEDİK SMMM B.
1545 Canan  KOÇYİĞİT YMM S.
1546 Hakan  AKKAYA SMMM B.
1547 Doğan  AKTAY SMMM B.
1548 Güzin GÜNAY SMMM B.
1549 Başak  YILDIRIM SMMM B.
1550 Ufuk  DOĞRUER SMMM B.
1551 Saniye Sevim  DİLEKLİ YMM B.
1552 Semra   GÜNER YMM B.
1553 Vahap  ADIYAMAN YMM B.
1554 Sinan KANARYA YMM B.
1555 Turgay  KANARYA SMMM S.
1556 Fuat  GÜNAY YMM B.
1557 Adnan  DEDE SMMM B.
1558 Erdinç  SUCU SMMM
1559 Hüseyin  KARSLIOĞLU YMM
1560 İsmail  BEKTAŞ YMM B.
1561 İbrahim  TIRPANCI SMMM
1562 Necdet  UÇARLAR SMMM
1563 Serkan  ADALIOĞLU SMMM
1564 Zafer  ANADOLU SMMM
1565 Atilla  GÜNGÖR SMMM
1566 Tülin Keçeci GÜNGÖR SMMM
1567 İsak  SATIŞ SMMM
1568 Bahriye  PAÇALI YMM B.
1569 Erkan LAFCI SMMM
1570 Sabiha  Turgut GENÇ SMMM
1571 Cemile KUZU SMMM
1572 Yusuf AYDOĞDU SMMM
1573 Ercan  ÇARDAK YMM
1574 Özkan  ZEYREK SMMM
1575 Orhan  SARIGENE SMMM
1576 Hakan  ÖZDEMİR SMMM
1577 Nuriye  ER SMMM
1578 Ayten  KIRCA YMM
1579 Halil  DÖNMEZ SMMM
1580 Emin  TAŞÇI YMM
1581 Erdem SAÇAN SMMM
1582 Taner TORAMAN SMMM
1583 Mehmet  YEŞİLTEPE SMMM
1584 Sema ERKIRAN SMMM
1585 Mehmet Ali VERGİLİ SMMM
1586 Ertuğrul  ERDEM SMMM
1587 Yusuf Barış BİLSEL SMMM
1588 Ahmet  YÜZBAŞIOĞLU SMMM
1589 Arzu  HOPLAMAZ SMMM
1590 Ali TURAN SMMM
1591 Kamber KAYA YMM
1592 Nursen YEŞİLTEPE SMMM
1593 Yalçın SÜTÜTEMİZ SMMM
1594 Birol EFENDİOĞLU YMM
1595 Erol  KOCACIK SMMM
1596 Selahattin  İPEK SMMM
1597 Berker  BOSTANCI SMMM
1598 Can  TÜRKER SMMM
1599 Ramazan  YURTVERMEZ SMMM
1600 Ali  URAS SMMM
1601 Rıza TEKSAN SMMM
1602 Mustafa  TAŞPULAT SMMM
1603 Emine ÖZTÜRK SMMM
1604 Burhan  ERAY SMMM
1605 Engin  ŞAŞMAZ SMMM
1606 Mehmet Cengiz ATAÇ SMMM
1607 İlker KIYMETLİ ŞEN SMMM
1608 Murat  BAŞ SMMM
1609 Akın  ERTÜRK SMMM
1610 Çiğdem TOPTAŞ SMMM
1611 Ferhat Rıza MISIR SMMM
1612  Dr. Mete  AKYOL SMMM
1613 Yücel ARSLAN SMMM
1614 Şinasi Kader  ÖZTÜRK SMMM
1615 Baki  TORAMAN SMMM
1616 Korhan ŞİMŞEK SMMM
1617 Mustafa Oğuz TURAN SMMM
1618 Zeliha Aylin ÖZCAN SMMM
1619 Ahmet  ŞENGÜL SMMM
1620 İsmail Hakkı ÖZTÜRK SMMM
1621 Mustafa  DEMİRTAŞ SMMM
1622 Sinan  TOKMAKÇIOĞLU SMMM
1623 Beyhan MUTİ SMMM
1624 Mustafa  KARADAĞ SMMM
1625 Ayşe BİRİNCI SMMM
1626 Selahattin ŞENLİLER YMM
1627 Recep SEVİNÇ SMMM
1628 Mustafa KALAFAT SMMM
1629 Selcuk Selcuk SMMM
1630 Emrah  PEKER SMMM
1631 Fatma GÖK YMM
1632 Serdar  AKDEMİR YMM
1633 Serol ÖZTÜRK SMMM
1634 Gülgün ÖZTÜRK SMMM
1635 Ertan AYGÖRDÜ SMMM
1636 Murat Nail ÜZEL SMMM
1637 Necla ARSLAN SMMM
1638 Fatma AYAR SMMM
1639 Bektaş ÇOBAN SMMM
1640 Mehmet Erdem PEREK SMMM
1641 Hıdır ÖZDEN SMMM
       

 


 

Açıklamalarımız 3.kişilere konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Derneğimiz, işbu doküman ve yorumların içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk üstlenmez. 3.kişiler her hangi bir hak talebinde bulunamaz.