SÜREKLİ EĞİTİM PROGRAMI

Programın Amacı

 

Bu eğitim programının amacı bağımsız denetçilerin etik kurallara uygun ve yüksek kalitede bağımsız denetim hizmeti sunabilmeleri için mesleki bilgi ve becerilerinin ihtiyaç duyulan seviyede tutulmasına ve geliştirilmesinin sağlanmasıdır.

 

Programımız, bu amaçla, KGK tarafından 4/11/2017 tarih 30230 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış bulunan “Bağımsız Denetçiler İçin Sürekli Eğitim Tebliği”ne uygun şekilde tasarlanmış, gerekli yetkilendirme KGK tarafından verilmiştir.

 

Kimler Katılabilir

 

Program, bağımsız denetçi yetkisine sahip meslek mensuplarına açıktır.

 

Yer

 

Kocatepe Mh. Şehit Muhtar Cad. No:2 İlk Yaz Apt. D:2 Beyoğlu - İstanbul

İşletme İktisadı Enstitüsü Mezunlar Derneği Lokali (Taksim Meydanı)

 

Ders Konuları ve Süre

 

Mayıs ve Haziran ayında aşağıda sunulan programa uygun olarak hafta sonları gerçekleştirilecek şekilde planlanmış toplam 63 saattir. Bu sürenin ders konularına dağılımı aşağıda verilen takvimdeki gibidir.

 

TAKVİM

 

25 Mayıs 2019 Cumartesi (7 saat / 9:30 – 17:30)

KURUMSAL YÖNETİM (Prof.Dr. Cem Cüneyt Aslantaş)

 

26 Mayıs 2019 Pazar (7 saat / 9:30 – 17:30)

TEMEL FİNANS BİLGİLERİ (Prof. Dr. Murat Kıyılar)

 

15 Haziran 2019 Cumartesi (7 saat / 9:30 – 17:30)

Bağımsız Denetim Standartları – I (Dr.Öğr.Üyesi Ali Altuğ Biçer)

 

16 Haziran 2019 Pazar (7 saat / 9:30 – 17:30)

Bağımsız Denetim Standartları – II (Dr.Öğr.Üyesi Masum Türker, YMM)

 

22 Haziran 2019 Cumartesi (7 saat / 9:30 – 17:30)

Bağımsız Denetim Uygulaması (Doç.Dr. İpek Türker)

 

23 Haziran 2019 Pazar (7 saat / 9:30 – 17:30)

BOBİ FRS UYGULAMASI – I (Prof. Dr. Kerem Sarıoğlu)

 

29 Haziran 2019 Cumartesi (7 saat / 9:30 – 17:30)

BOBİ FRS Uygulaması –III (Doç.Dr. İlker Kıymetli Şen)

 

30 Haziran 2019 Pazar (7 saat / 9:30 – 17:30)

BOBİ FRS UYGULAMASI – II (Prof. Dr. Fatih Yılmaz)

 

7 Temmuz 2019 Pazar (7 saat / 9:30 – 17:30)

ETİK (Dr.Öğr.Üyesi Masum Türker, YMM)

 

Katılım Bedeli: 300 TL/gün

Açıklamalarımız 3.kişilere konuya ilişkin genel bilgiler içermektedir. Derneğimiz, işbu doküman ve yorumların içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk üstlenmez. 3.kişiler her hangi bir hak talebinde bulunamaz.