2018 BÜTÇE KATSAYILARI

01/01/2018 ila 01/07/2018 tarihleri arasında geçerli olmak üzere....

KATSAYILAR

-

Maaş Katsayısı

0,108550

Taban Aylık Katsayısı

1,699121

Yan Ödeme Katsayısı

0,034424

Kıdem Aylık Göstergesi
(Kıdem Aylık Göstergesi*Hizmet Yılı*Maaş Katsayısı)

Her hizmet yılı için 20,
25 yılı hizmetten sonra 500

Aile Yardımı Ödeneği (Eş için)
(2.134*Maaş Katsayısı)

231,65

Aile Yardımı Ödeneği (Çocuk İçin- İki çocuk sınırı 2010 yılından itibaren kaldırılmıştır)
(Bir çocuk için 250, iki çocuk için 500*Maas Katsayısı)
(Not: 0-6 yaş arası için (72 nci ay dahil) iki katı uygulaması yapılmaktadır.)

27,14 (Bir çocuk)
54,27 (İki çocuk)
81,41 (Üç çocuk)
108,56 (Dört çocuk)
135,7 (Beş çocuk)

(Not: 0-6 yaş arasındaki çocuklar için 2 katı ödenecektir.)

Dogum Yardımı Ödeneği
633 sayılı KHK'nın ek 4. maddesi hükmü gereğince, 1/5/2015 tarihinden itibaren; Türk vatandaşlarına, canlı doğan birinci çocuğu için 300 TL, ikinci çocuğu için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları için 600 TL doğum yardımı yapılır.

-

Ölüm Yardımı Ödeneği
Es veya Çocugun Ölümü (9500*Maaş katsayısı)
Memurun Ölümü (9500*2*Maaş katsayısı)

1031,23
2062,45

Özel Hizmet Tazminatı Tavanı
9.500*Maaş Katsayısı

1031,23

Emekli Keseneği (Kişi İçin)

% 16

Emekli Keseneği (Kurum İçin)

% 20

.

Emeklilik Keseneği matrahına eklenecek en yüksek Devlet memuru aylığına uygulanacak oranlar (2016-2017 toplu sözleşmesinin 42. maddesi uyarınca)

Ek Gös. 8400 ve yukarısı

% 255

Ek Gös. 7600 dahil-8400 hariç

% 215

Ek Gös. 6400 dahil-7600 hariç

% 195

Ek Gös. 4800 dahil-6400 hariç

% 165

Ek Gös. 3600 dahil-4800 hariç

% 145

Ek Gös. 2200 dahil-3600 hariç

% 85

Diğerlerinde

% 55

.

HARCIRAHLAR

YURTIÇI HARCIRAHLAR
Memur ve Hizmetlilerden

a) Ek Göstergesi 8000 ve Daha Yukari Olanlar (1)
b) Göstergesi 5800 (Dahil) - 8000 (Hariç) Olanlar
c) Ek Göstergesi 3000 (Dahil) - 5800 (Hariç) Olanlar
d) Kadro Derecesi 1 - 4 Olanlar
e) Kadro Derecesi 5 - 15 Olanlar

51,60
48,15
45,20
39,85
38,75

(1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) bendine göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.
* 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı

Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)
50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel :

1-50.maddesinin 1,2,4 ve 5.bentlerinde yer alan personelden
a) Kadro Derecesi 1 - 4 Olanlar
b) Kadro Derecesi 5 - 15 Olanlar


15,80
15,25

Bu tazminattan yararlananlardan;
1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24.2.1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.
2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.

.

Memurlara Yapilan Ödemeler ve Bu Ödemelerden Yapilacak Kesintiler

VERGİ ORANLARI

Damga Vergisi Oranlari (16.08.1999'dan Itibaren 99/1342 s. B.K.K.)
Ücretliler, Aylıklar ve Bazı Özlük Ödemelerinden


Binde 7,59

.

GELİR VERGİSİ TARİFESİ (ÜCRETLİLER İÇİN)

14.800 Türk Lirasına kadar

%15

34.000 Türk Lirasının 14.800 lirası için 2.220 TL, fazlası

%20

80.000 Türk Lirasının 34.000 lirası için 6.060 TL(ücret gelirlerinde 120.000 TL'nin 34.000 TL'si için 6.060 TL), fazlası

%27

80.000 TL'den fazlasının 80.000 TL'si için 18.480 TL (ücret gelirlerinde 120.000 TL'den fazlasının 120.000 TL'si için 29.280 TL), fazlası

%35

ENGELLİLİK İNDİRİMİ TUTARLARI

Birinci derece engelliler için

1000 TL,

İkinci derece engelliler için

530 TL

Üçüncü derece engelliler için

240 TL

BRÜT ASGARİ ÜCRET

 

2017 yılı için günlük 59,25 TL'den (30 gün üzerinden)

2.029,50 TL

Yukarı Çık
Sayfa Yükleniyor
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek için sitemizde çerez konumlandırmaktayız, kullanmaya devam ettiğinizde çerezler ile toplanan kişisel verileriniz "KVKK sayfamızda" belirtilen amaçlar ve yöntemlerle mevzuata uygun olarak kullanılacaktır. Çerez aydınlatma metnini okumak için tıklayınız.
REDDET
KABUL ET