KURUCULAR

 • Ali Alaybey Maliye Hesap Mütehassısları Bürosu Şefi
 • Cemil Parman Sümerbank Hesap Mütehassısı
 • Faik Somer Mali Müşavir Yüksek İktisat Ve Ticaret Mektebi Mali Hesap Muallimi
 • Faruk Alanora Takas Ltd. Şti. Muhasebecisi
 • İsmail Otar Ticaret Ofisi Muhasebe Şefi
 • İsmet Alkan Yüksek İktisat Ve Ticaret Mektebi Ve İktisat Fakültesi Muallimi
 • Nihat Kiver Sümerbank Müfettişi Yüksek İktisat Ve Ticaret Mektebi Muhasebe Muallimi
 • Osman Fikret Arkun Doğan Sigorta Şti. Fen Müşaviri Yüksek İktisat Ve Tic. Mektebi Muhasebe Muallimi
 • Rasim Saydar Maliye Vekaleti Müşavir Hesap Mütehassıslarından Yüksek İktisat Ve Ticaret Mektebi Muhasebe Muallimi
 • Recep Aydın Milli Reasürans T.a.ş. Muhasebecisi
 • Zihni Bayo Ticaret Ofisi Tevzii Şefi
 • Sadık Bigat Tüccar
 • Celal Atasoy T. İş Bankası İstanbul Şubesi Muhasebecisi
Yukarı Çık
Sayfa Yükleniyor