KURUCULAR

  • Ali Alaybey Maliye Hesap Mütehassısları Bürosu Şefi
  • Cemil Parman Sümerbank Hesap Mütehassısı
  • Faik Somer Mali Müşavir Yüksek İktisat Ve Ticaret Mektebi Mali Hesap Muallimi
  • Faruk Alanora Takas Ltd. Şti. Muhasebecisi
  • İsmail Otar Ticaret Ofisi Muhasebe Şefi
  • İsmet Alkan Yüksek İktisat Ve Ticaret Mektebi Ve İktisat Fakültesi Muallimi
  • Nihat Kiver Sümerbank Müfettişi Yüksek İktisat Ve Ticaret Mektebi Muhasebe Muallimi
  • Osman Fikret Arkun Doğan Sigorta Şti. Fen Müşaviri Yüksek İktisat Ve Tic. Mektebi Muhasebe Muallimi
  • Rasim Saydar Maliye Vekaleti Müşavir Hesap Mütehassıslarından Yüksek İktisat Ve Ticaret Mektebi Muhasebe Muallimi
  • Recep Aydın Milli Reasürans T.a.ş. Muhasebecisi
  • Zihni Bayo Ticaret Ofisi Tevzii Şefi
  • Sadık Bigat Tüccar
  • Celal Atasoy T. İş Bankası İstanbul Şubesi Muhasebecisi
Yukarı Çık
Sayfa Yükleniyor